Välkommen till Svenska S:t Mikaelskyrkan i Tallinn

Svenska S:t Mikaelskyrkan har under seklen varit ett viktigt religiöst och andligt centrum för svenskarna i Estland, likaså en träffpunkt för nordbor.

Församlingen har idag omkring 300 medlemmar. Den största delen är estlandssvenskar och deras ättlingar. Församlingen tillhör Estlands evangelisk luterska kyrka. Gudstjänst firas varje söndag kl. 12 i huvudsak på svenska medan onsdagskvällarnas veckomässa kl 18 som firas från Mikaelidagen till påsk är på estniska.

Under kyrkans tak är förutom församlingen verksamma Riddaregatans folkhögskola, öppna förskolan för svensktalande barn samt det estlandssvenska kyrkomuseet.

Svenska S:t Mikaels församlingen strävar till att vara en mötesplats för såväl tillfälliga besökare som bofasta svenskspråkiga i Tallinn med omnejd.